The Alarmingly Glowering Kaleidescope

My Doctor Says 'Eilujukkir'.

Jobba som säljare

Jag började jobba som säljare när jag var 18 år och det var för Tele2 och deras produkter. Det var ganska kul och på den tiden tjänade man bra med pengar på ett sälj. Men aldrig fick vi någon utbildning för säljare utan man fick lära sig själv och av kollegorna. Jag tror att om man fått en bra utbildning så hade man presterat bättre och säkert kunnat göra mer nytta än vad man gjorde. Det är tänkvärt för företagen att se över om man kan ta in sådana utbildningar.