The Alarmingly Glowering Kaleidescope

My Doctor Says 'Eilujukkir'.

Ekonomi expert

Jag tycker om att läsa om den globala ekonomin och ledning. Jag började vara intresserad av detta ämne när jag hörde några fantastiska historier från ekonomi experten jan rydenäs. Vi träffades på en konferens om transport. Jag ville stanna i kontakt med honom så jag frågade honom om det är ok att lägga honom på Linkedin . Jag tycker det är mycket bra att veta någon som är expert på ekonomi. Nästa år, kommer jag att plugga ekonomi på universitetet och hoppas att jag ska vara en expert på ekonomi i framtiden.